Vanaf 2024 kunnen werknemers in bepaalde gevallen de vakantie later inhalen


Nu de vakantieperiode aangebroken is, willen we er nog eens op wijzen dat werknemers hun jaarlijkse vakantie later kunnen opnemen als ze ziek worden tijdens die vakantie. Zo worden de Belgische vakantieregels in overeenstemming gebracht met het Europese recht.

Hoe worden vakantiedagen in België toegekend?

Werknemers die in België werken, bouwen vakantiedagen op in het vakantiedienstjaar. Die vakantiedagen kunnen ze dan opnemen in het vakantiejaar. Het vakantiejaar is het jaar na het vakantiedienstjaar. Als een werknemer in 2023 een volledig jaar voltijds heeft gewerkt, dan heeft die in 2024 recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

Als een werknemer de vakantiedagen niet kan opnemen

Tot eind 2023 moesten werknemers hun vakantiedagen tegen het einde van het vakantiejaar opnemen. Deden ze dat niet, dan verloren ze die dagen in de meeste gevallen.

Dit is gewijzigd vanaf dit jaar. Vanaf 2024 kunnen werknemers immers hun vakantiedagen naar de volgende jaren overdragen als ze die omwille van bepaalde schorsingen  niet op tijd konden opnemen. De werknemer kan die dagen nu tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar opnemen.

Een werknemer kan wel  niet zomaar vakantiedagen overdragen. Dat kan enkel als men de dagen niet kon opnemen, omwille van sommige schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Bovendien blijft het de bedoeling dat de werknemer nog steeds 20 wettelijke vakantiedagen per jaar opneemt.

Vakantie kan tot twee jaar later opgenomen worden in onderstaande gevallen

Als de arbeidsovereenkomst van een werknemer omwille van één van de volgende redenen geschorst is:

·        Erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes

·        Andere ongevallen of ziektes

·        Moederschapsrust

·        Vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971, dit is de zogenaamde

         omgezette moederschapsrust

·        Profylactisch verlof

·        Geboorteverlof bedoeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

·        Adoptieverlof

·        Pleegzorgverlof bedoeld bij artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

         arbeidsovereenkomsten

·        Pleegouderverlof bedoeld in artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

         arbeidsovereenkomsten

Een werknemer kan de niet opgenomen dagen ook bij een nieuwe werkgever opnemen, deze moeten immers vermeld worden op het vakantieattest.

Hoe worden de overgedragen vakantiedagen uitbetaald

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld in de loop van het vakantiejaar. Ze hebben dan ook al het vakantiegeld ontvangen voor de dagen die eventueel overgedragen worden. De overgedragen dagen worden dus in het vakantiejaar uitbetaald en niet op het moment waarop de arbeider ze opneemt.

Voor bedienden werd een gelijkaardige regeling uitgewerkt. Heeft een bediende op 31 december van het vakantiejaar over te dragen vakantiedagen? Dan betaald de werkgever hem op dat moment het vakantiegeld voor die over te dragen dagen uit.

Wat als je ziek wordt tijdens jouw vakantie

Tot eind 2023 kon een werknemer die ziek werd tijdens de vakantie die dagen niet overdragen naar een periode na die vakantie. Die regel was evenwel niet in overeenstemming met het Europees recht. Een werknemer moet immers elk jaar kunnen genieten van vier weken vakantie. Een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie kan dat niet. Die regel moest dan ook gewijzigd worden.

Vanaf dit jaar kunnen werknemers hun vakantiedagen soms later nog opnemen. Dat kan enkel bij bepaalde schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij een ziekte tijdens de vakantie.

Bij welke schorsingen tijdens de ziekte kunnen werknemers hun vakantie later opnemen?

De schorsingsgronden zijn bijna dezelfde als diegene die het mogelijk maken om de vakantie twee jaar later op te nemen. Enkel de deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie wordt daaraan toegevoegd.

Het gaat dus om de volgende schorsingen:

·        Erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes

·        Andere ongevallen of ziektes

·        Moederschapsrust

·        Vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971, dit is de zogenaamde

         omgezette moederschapsrust

·        Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie

·        Profylactisch verlof

·        Geboorteverlof bedoeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

·        Adoptieverlof

·        Pleegzorgverlof bedoeld bij artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

          arbeidsovereenkomsten

·        Pleegouderverlof bedoeld in artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

         arbeidsovereenkomsten

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates