Verhoging werkhervattingspremie naar 1.725 EUR in 2024Belangrijke verhoging werkhervattingspremie naar 1.725 EUR in 2024

De stap vooruit in de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

In een wereld waar werk een cruciale rol speelt in ons leven, is de re-integratie van werknemers die met langdurige arbeidsongeschiktheid te kampen hebben, een belangrijk maatschappelijk en economisch thema. Diaspoor, uw partner in professionele loopbaanbegeleiding, brengt u op de hoogte van een recente ontwikkeling die van grote betekenis kan zijn voor zowel werkgevers als werknemers: de aanzienlijke stijging van de werkhervattingspremie in 2024.

Wat is de werkhervattingspremie?

De werkhervattingspremie is een financiële stimulans voor werkgevers om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn geweest, te ondersteunen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Deze premie werd geïntroduceerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om de betrokken medewerkers in dienst te nemen of te houden tijdens hun progressieve werkhervatting.

Significante verhoging van de premie

Vanaf 1 januari 2024 is de waarde van de werkhervattingspremie gestegen van 1.000 naar 1.725 EUR. Deze belangrijke stap is onderdeel van een bredere strategie om werknemers na langdurige ziekte weer te integreren in het arbeidsproces.

Basisvoorwaarden voor de premie

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie, dienen enkele basisvoorwaarden vervuld te worden:

  • De werknemer dient minimaal één jaar arbeidsongeschikt te zijn geweest voor de progressieve werkhervatting.
  • Er is toestemming nodig van de adviserend arts voor deze hervatting.

Het is daarbij niet noodzakelijk dat de werknemer al voor zijn arbeidsongeschiktheid in dienst was bij dezelfde werkgever.

Voorwaarden voor de stijging naar 1.725 EUR

Deze premieverhoging is niet automatisch. Werkgevers kunnen de verhoogde premie aanvragen indien:

  • De periode gedekt door de toelating van de adviserend arts start op of na 1 januari 2024.
  • De daadwerkelijke werkhervatting door de werknemer start op of na deze datum.

Timing en publicatie

Deze maatregel, opgenomen in het ontwerp van de programmawet van 18 december 2023, wacht momenteel op publicatie in het Belgisch Staatsblad. Diaspoor zal u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor u?

Voor werkgevers is de verhoogde werkhervattingspremie een krachtige motivator om bij te dragen aan de integratie van werknemers die een nieuwe start maken na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Voor werknemers in progressieve werkhervatting biedt deze premie een bemoedigend signaal dat hun inspanningen om terug te keren naar de arbeidsmarkt worden erkend en ondersteund.

Hoe kan Diaspoor helpen?

Diaspoor Werk met Zin is er om u te begeleiden bij het navigeren door dit soort belangrijke veranderingen in de arbeidswetgeving en -subsidiëring. Of u nu een werkgever of een werknemer bent, onze deskundige coaches en consultants staan klaar om u te ondersteunen bij elke stap van de werkhervatting.

Diaspoor is uw partner voor een zinvolle en duurzame werkomgeving.

Contacteer ons voor een gepersonaliseerd advies.

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates