Meer en meer werknemers combineren een flexi-job met een vaste job


Uit onze recente onderzoekscijfers blijkt dat 5% van de werkende Belgen twee banen combineert. Dit omvat bijvoorbeeld mensen die zelfstandig zijn als bijberoep, die twee deeltijdse banen hebben of die hun hoofdberoep combineren met een flexi-job. De voorwaarden voor een flexi-jobber zijn toegankelijk en het toepassingsgebied is al verschillende keren uitgebreid, waardoor steeds meer mensen op deze manier een tweede baan beginnen. Maar wat gebeurt er wanneer het bijklussen de werknemer begint te belasten en mogelijk invloed heeft op de hoofdbaan? Met de recente uitbreiding van sectoren waarin flexi-jobs zijn toegestaan, zullen meer werknemers blijven toetreden.

Allereerst is een flexi-jobber een werknemer: de flexi-job wordt uitgevoerd binnen het kader van een arbeidsovereenkomst. Daarom geldt de regel dat een flexi-jobber dezelfde rechten en plichten heeft als een reguliere werknemer.

Dit omvat het recht om meerdere banen te hebben. Men mag een werknemer niet verbieden om buiten zijn werkschema binnen zijn  bedrijf te werken voor één of meer andere werkgevers. Men mag een werknemer niet ongunstig behandelen om deze reden. De werknemer moet echter wel voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Zo mag hij geen concurrentie aangaan met de oorspronkelijke werkgever en moet hij bedrijfsgeheimen respecteren.

Dus heeft de werknemer het recht om elders een flexi-job uit te oefenen, zolang dit buiten het schema van zijn eerste contract gebeurt. Een werknemer kan zelfs verschillende flexi-jobs combineren.

 Als een werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn oorspronkelijke baan vanwege ziekte of ongeval, betekent dit niet dat de werknemer ongeschikt is voor elk type werk. Bovendien heeft een werknemer het wettelijke recht om meerdere banen te hebben.

Als een werknemer ziekte-uitkeringen ontvangt, moet hij of zij voor aanvang van de flexi-job toestemming vragen aan de medisch adviseur van zijn ziekenfonds, anders riskeert de werknemer zijn ziekte-uitkering te verliezen.

Meer over werken als Flexi

Sinds 1 december 2015 is dit een nieuwe vorm van werkgelegenheid. Dit systeem stimuleert werknemers, vooral in de horeca, om legaal bij te verdienen. Voorheen bleef er weinig netto over voor werknemers die in de horeca bijverdienden omdat het extra inkomen belast werd in de hoogste belastingschijf, waarbij meer dan 50% naar de staat ging.

Sinds 2015 is hier verandering in gekomen: werknemers mogen nu meer uren werken en behouden netto aanzienlijk meer. Net zoals bij dienstencheques wil de overheid zwarte banen in omzetten naar legale banen.

Voordien werkten veel mensen zwart als bijverdienste naast hun reguliere baan. Om onder het flexi-job systeem te werken, moet je in de 3 voorafgaande kwartalen al minimaal 4/5e van een voltijdse baan elders hebben. Zo probeert de overheid mensen die bijklussen te overtuigen om dat legaal te doen.

Vanaf 2018 is het systeem dat vooral voorzien was voor de horeca uitgebreid naar bepaalde handelssectoren zoals bakkerijen en slagers. Ook gepensioneerden en niet-vast benoemde leerkrachten kunnen er nu gebruik van maken. Sinds 1 januari 2023 kunnen ook sectoren zoals sport, bioscopen, podiumkunsten, muziek (niet-artistieke functies) en de zorgsector flexi-jobs aanbieden.

Om in aanmerking te komen, moet je in kwartaal Trimester 3 minstens 4/5e hebben gewerkt en in kwartaal 4  geen arbeidsovereenkomst hebben met dezelfde werkgever als waar je je flexi-job wilt uitvoeren. Momenteel is dit alleen toegankelijk voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5e werken, niet voor zelfstandigen.

Als je momenteel werkloos bent maar 9 maanden geleden minstens 4/5e hebt gewerkt, mag je ook een flexi-job aannemen, maar je verliest dan (deels) je werkloosheidsuitkering. Leerkrachten, vast of niet, mogen het hele jaar door een extra flexi-job uitoefenen. Sinds 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden nog bijverdienen.

Het loon wordt bepaald in een overeenkomst, maar mag niet onder het wettelijk minimum van  € 11,81 per uur gaan. Werknemers behouden dit bedrag netto; de werkgever betaalt alleen een bijzondere bijdrage van 25%.

Bruto = netto Als de werknemer voltijds werkt, mogen de (over)uren worden betaald volgens het principe 'bruto = netto', dus zonder fiscale en sociale bijdragen. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers evenveel verdienen als zwartwerkers. Alleen de werkgever betaalt een werkgeversbijdrage van 25%.

Naast het basisloon heeft een flexi-jobber recht op flexibele vergoedingen, zoals toeslagen voor werk op zon- en feestdagen of 's nachts, afhankelijk van de sector. Bijvoorbeeld, in de horeca is dit € 2 per gewerkt uur op zon- en feestdagen, met een maximum van € 12 per dag. Voor werk tussen middernacht en 5 uur 's ochtends is er een extra toeslag van € 1,3554 per uur.

Flexi-werknemers krijgen ook vakantiegeld, dat meteen in hun loon is inbegrepen. Voor een loon van € 11,81 per uur (het wettelijk minimum) bestaat dit bijvoorbeeld uit € 10,97 loon en € 0,84 (7,67%) vakantiegeld. In tegenstelling tot een reguliere baan krijgen ze geen apart vakantiegeld achteraf.

Of ze recht hebben op een eindejaarspremie hangt af van de sector en het bijbehorende paritair comité. Bijvoorbeeld, in PC 118 (bakkerij) krijgen arbeiders met minstens 1 maand dienst in de onderneming een eindejaarspremie. Dit geldt niet voor dagcontracten en moet per sector worden bekeken.

 De flexi-vergoedingen hoeven niet te worden aangegeven in je belastingaangifte omdat er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op worden ingehouden. Daardoor kom je ook niet in een hogere belastingschijf terecht omdat je meer verdient. Je brutoloon is je nettoloon. Je kunt zelfs meer dan één flexi-job hebben en ze uitoefenen tijdens je verlofdagen bij je vaste werkgever.

Heb jij interesse om een flexi job uit te oefenen en wil je onderzoeken of dit een goeie combinatie is met je andere activiteiten of wat je graag wil doen? Ben je een Flexy-jobber en wordt de combinatie te moeilijk of wil je andere opties onderzoeken. Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Loopbaanbegeleiding met de Loopbaancheque van VDAB kan bij Diaspoor al voor 45 euro voor 4 uur individuele coaching. 

Image description

Contact Particulieren | Loopbaanbegeleiding Diaspoor Werk Met Zin

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates