Aanpak van Arbeidsongeschiktheid in België: Uitdagingen en Oplossingen


België staat momenteel voor een uitdagende situatie als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Met de hoogste proportie inactieven door ziekte of handicap in Europa, blijft het aantal langdurig zieken groeien, ondanks pogingen tot re-integratie. In deze blogpost onderzoeken we de bevindingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en bespreken we de mogelijkheden voor verbetering, mede dankzij de ondersteuning van experts zoals Diaspoor Werk met Zin.

De Kern van het Probleem

Uit een recent rapport blijkt dat eind 2021 meer dan 450.000 Belgen arbeidsongeschikt waren, en dit aantal neemt alleen maar toe. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de arbeidsmarkt, vooral omdat zowel de instroom van nieuwe gevallen toeneemt als de re-integratie van uitgevallen werknemers achterblijft.

De Stijgende Trend

Sinds 2000 is het aantal mensen dat langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, met meer dan 150% gegroeid. Dit is een zorgwekkende statistiek, vooral omdat eerdere studies suggereren dat dit aantal tegen 2035 kan oplopen tot bijna 600.000.

Factoren van Invloed

De toename in langdurige arbeidsongeschiktheid is deels te wijten aan de vergrijzing van de maatschappij en demografische veranderingen, zoals de toename van het percentage werknemers boven de 45 jaar. Bovendien hebben institutionele veranderingen, zoals aanpassingen in het tijdskrediet en brugpensioen, hun invloed. Specifieke sectoren, waaronder schoonmaak en logistiek, ondervinden een hogere uitval door arbeidsongeschiktheid.

De Uitdaging van Re-integratie:Hoewel twee derde van de arbeidsongeschikten binnen de zes maanden het stelsel verlaat, is de terugkeer naar de arbeidsmarkt voor de rest een complex proces. Vooral voor diegenen die langer dan zes maanden uitvallen, en de 55-plussers, is de weg terug naar werk moeizaam.

Oplossingen en Aanbevelingen

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid beklemtoont het belang van vroege interventie en pleit voor een verruiming van de doelgroep voor re-integratie. Daarnaast wordt een grotere verantwoordelijkheid van werkgevers in preventie en re-integratie voorgesteld, samen met initiatieven zoals een gedeeltelijke erkenning van arbeidsongeschiktheid en een stimuleringspremie.

Rol van Diaspoor Werk met Zin

Bij Diaspoor Werk met Zin begrijpen we de complexiteit van deze uitdagingen en bieden we gespecialiseerde ondersteuning in loopbaanbegeleiding en re-integratietrajecten. Onze expertise en mensgerichte aanpak kunnen bijdragen aan de versterking van de veerkracht en slagkracht van zowel individuen als organisaties.

Conclusie

Arbeidsongeschiktheid is een complex probleem dat een geïntegreerde aanpak vereist, zowel op het niveau van beleid als in de praktijk. Met de juiste ondersteuning en een proactieve houding kan de weg naar re-integratie echter haalbaar en succesvol zijn. Diaspoor Werk met Zin staat klaar om hierin een centrale rol te spelen.

Contacteer Ons

Heeft u behoefte aan begeleiding bij deze uitdagingen? Neem dan contact op met Diaspoor Werk met Zin voor een op maat gemaakte aanpak.

Image description

Contact Particulieren | Loopbaanbegeleiding Diaspoor Werk Met Zin

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates