Verkleining van de loonkloof in België: een stap voorwaartsIn België is het probleem van de loonkloof tussen mannen en vrouwen al jarenlang een onderwerp van intensief debat. Volgens de Wet van 19 maart 2017 publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) sinds 2018 jaarlijks een verslag over deze loonkloof. In 2021 werd in een gedetailleerd verslag benadrukt dat ongelijkheden het resultaat kunnen zijn van verschillende factoren, niet alleen binnen maar ook buiten de werksituatie.

De loonkloof in België neemt af

Uit gegevens van Eurostat en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), blijkt dat de loonkloof in België de afgelopen jaren kleiner is geworden. In 2010 lag het loon van vrouwen nog iets meer dan 10% lager dan dat van mannen, terwijl dit in 2021 gehalveerd was. Met deze cijfers heeft België nu een van de kleinste loonkloven in de EU.

Verklarende factoren

Er zijn verschillende elementen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedeeltelijk kunnen verklaren. Het IGVM wijst op drie belangrijke factoren: de positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, de individuele kenmerken van de werknemer en de persoonlijke kenmerken van de werknemer.

Werkkeuze en sector spelen een grote rol in de loonkloof. Vrouwen hebben doorgaans kortere loopbanen dan mannen en zijn meer geneigd om parttime te werken. De traditionele rolverdeling binnen gezinnen en het opnemen van verlof blijven ook invloed hebben. Volgens de Nationale Bank van België (NBB) worden de loopbanen van mannen en vrouwen op verschillende manieren beïnvloed door het ouderschap.

Conclusie

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben in het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geven de cijfers uit België ons reden tot optimisme. We moeten blijven werken aan het bewustmaken van de vele factoren die tot deze loonkloof leiden, en blijven streven naar volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt.

Ben jij niet tevreden over jouw werkvoorwaarden? 

Contacteer ons zodat we je kunnen helpen dit aan te kaarten of een andere oplossing te zoeken door een loopbaantraject. 

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates