Ontslag door de werknemer vanaf 28 oktober 2023 maximale opzeggingstermijn van 13 weken


Ontslag door de werknemer vanaf 28 oktober 2023 maximale opzeggingstermijn van 13 weken

Vanaf overmorgen 28 oktober 2023 mag de maximale opzeggingstermijn van een werknemer die vóór 1 januari 2014 in dienst getreden is, niet meer dan 13 weken bedragen wanneer de werknemer ontslag neemt. Dit plafond zal zowel voor arbeiders als voor (hogere)bedienden gelden.

Voor elke werknemer die vóór 1 januari 2014 in dienst was, verloopt de berekening van de opzeggingstermijn in twee stappen: de opzeggingstermijn berekend op basis van de tot die datum verworven anciënniteit (deel 1) moet worden opgeteld bij de opzeggingstermijn berekend op basis van de na die datum verworven anciënniteit (deel 2).

Opzegtermijn

Voor de berekening van de opzeggingstermijn op basis van de verworven anciënniteit, zal er geen onderscheid meer gemaakt moeten worden tussen deel 1 (vóór 2014) en deel 2 (na 2014) voor een werknemer in dienst getreden vóór 2014 die ontslag neemt.

Het is uitdrukkelijk voorzien in de wet dat de opzeggingstermijn niet langer mag zijn dan 13 weken wanneer deze door de werknemer wordt gegeven, ongeacht of hij bediende of arbeider is. Deze regel geldt dus ongeacht het statuut van de werknemer. 

Hogere bedienden

De toepassing van de bijzondere bepaling voor hogere bedienden vormt een verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden, dat strijdig werd verklaard met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De nieuwe wet wil dit verschil in behandeling dus ook wegwerken.

Het plafond van 13 weken zal voor alle werknemers gelden, zonder onderscheid in behandeling tussen arbeiders en bedienden (hogere of niet).

3. Inwerkingtreding

Deze wet werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 28 april 2023 en ging in werking treden zes maanden na publicatie ervan, dus op 28 oktober 2023.

De wet zal van toepassing zijn op opzeggingstermijnen betekend vanaf 28 oktober 2023.

In het algemeen wordt een opzegging door de werknemer ofwel persoonlijk afgegeven met een ontvangstbevestiging van de werkgever, ofwel opgestuurd per aangetekende brief door de werknemer: in het eerste geval wordt de opzegging geacht te zijn betekend op de dag waarop de ontslagbrief werd afgegeven. In het tweede geval wordt de opzegging geacht te zijn betekend op de derde werkdag na de datum van verzending van de aangetekende brief. Dit betekent dat de opzeggingen die vóór de inwerkingtreding zijn betekend, de oude regels blijven volgen.

Wij vinden dit alvast een zeer positieve evolutie. Niemand is gebaat bij elllenlange opzegtermijnen, noch de werknemer als de werkgever. 

Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, B.S. 28 april 2023.

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates