De Knelpuntpremie. Topinitiatief!


Wie heeft recht op een knelpuntpremie

In Vlaanderen hebben maar liefst 234 beroepen ondertussen de stempel ‘knelpuntberoep’. Dat zijn jobs waar veel vraag naar is en waar de vacatures niet allemaal ingevuld worden. Terwijl de . Het is niet nieuw dat zowel het kwantitatief en kwalitatief kandidatentekort alarmerend is. Daarom heeft de Vlaamse overheid op 1 september 2023 een tijdelijke knelpuntpremie in het leven geroepen.

Je ontvangt de premie – onder bepaalde voorwaarden – wanneer je een opleiding volgt met het oog op het uitoefenen van zo’n knelpuntberoep. Kan de lokroep van een financiële stimulans én werkzekerheid jou overtuigen om de sprong te wagen?

De knelpuntpremie bestaat uit drie delen. Wanneer je een knelpuntopleiding start, ontvang je een brutobedrag van 750 euro. Slaag je, dan komt daar nog eens 1.000 euro bovenop. De derde en laatste schijf, die 1.500 euro bedraagt, verschijnt op je rekening als je binnen de vier maanden na het beëindigen van je opleiding minstens 28 dagen hebt gewerkt. Afhankelijk van je persoonlijke traject, strand je dus op een ander eindbedrag.

Met een potentieel totaal van 3.250 euro per opleiding hoopt de Vlaamse overheid de schaarste op de arbeidsmarkt te overbruggen. De maatregel probeert vooral doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt aan te trekken zoals langdurige inactieven.

Wie kan recht hebben?

 • Je bent tussen 15 en 64 jaar.
 • Je bent niet aan het werk en ontvangt geen werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, leefloon of rustpensioen.
 • Je hebt de laatste twee jaar in totaal niet meer dan 90 dagen gewerkt.
 • Je hebt de laatste twee jaar geen studie succesvol voltooid als leerplichtige.
 • Je bent minstens twee jaar uitgeschreven uit het secundair onderwijs.

Niet iedereen heeft dus recht op een knelpuntpremie. 65+’ers vallen bijvoorbeeld af. Ook jongeren onder de 15 jaar kunnen zich de moeite van een aanvraag besparen. Verder mag je bij de start van de opleiding geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen.

Mensen die een leefloon krijgen of op rustpensioen zijn komen evenmin in aanmerking. In de laatste twee jaar mag je maximaal 90 dagen gewerkt hebben én je mag in diezelfde periode geen studie succesvol voltooid hebben als leerplichtige. Ten slotte moet je minstens twee jaar uitgeschreven zijn uit het secundair onderwijs.

Voor welke opleidingen?

Alleen erkende langdurige opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep en die door de VDAB erkend zijn. (zie lijst onderaan)

Wie zich inschrijft voor een opleiding van minder dan drie maanden, zal geen premie ontvangen.

De premie is tijdelijk en enkel geldig voor opleidingen die starten tussen 1 september 2023 en 31 oktober 2024.

Koplopers Knelpuntberoepen

 • Verpleegkundigen
 • Werfleiders
 • Technici industriële installaties
 • Poetshulpen
 • Onderhoudmechaniciens
 • Bouwcalculators
 • Bestuurders trekkers en opleggers
 • Medewerkers fruitteelt
 • Accountant-belastingadviseur
 • Industrieel elektronisch installateur...


Bronnen: https://www.vlaanderen.be/knelpuntpremie, Jobat, VDAB

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates