Gaan werken of geen leefloon


Meer mensen aan het werk krijgen, dat is de uitdaging van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v). De Vlaamse regering geeft een bonus aan steden en gemeenten die meer dan het gemiddeld aantal leefloners aan het werk kunnen krijgen.

 De Vlaamse regering heeft de ambitie om iedereen die kan werken, ook daadwerkelijk aan het werk te krijgen. Leefloners zijn daarbij een belangrijke groep. Slechts 22,5 procent van hen vindt na een jaar de weg naar de arbeidsmarkt. Gemeenten worden aangespoord om daarin te helpen.

De essentie: In sommige Vlaamse steden en gemeenten vindt slechts 20 procent van de leefloners de weg naar begeleiding via de VDAB. Met extra geld voor lokale besturen hoopt Brouns meer mensen aan het werk te krijgen. Ook het verschil tussen een leefloner en een persoon die werkt moet groter worden.

  • “We hebben 800.000 niet-beroepsactieve Vlamingen en 400.000 vacatures die ingevuld moeten worden. Er is werk aan de winkel om elke beroepsactieve Vlaming te stimuleren richting werk. En een belangrijke groep daarin zijn de leefloners. Het zijn mensen die ook goed begeleid worden door onze OCMW’s en een nauwe samenwerking met de VDAB hebben”, haalt Brouns aan.
  • “Ik heb samen met Bart Somers (Open Vld) een budget voorzien van 20 miljoen euro, waarbij elk lokaal bestuur dat een leefloner kan activeren boven het gemiddeld aantal van 22 procent, een bedrag van 1.000 euro krijgt om hen extra te stimuleren. Dat kan vrij ingezet worden: begeleiding, beurzen of opleiding. Op die manier krijgen de lokale besturen extra ondersteuning om dat in samenwerking met de VDAB op te nemen.”
  • “De allerbelangrijkste hervorming die dit land nodig heeft, is dat werken vandaag meer moet lonen. Voor het eerst in de geschiedenis komen we op een kantelpunt waarbij we meer niet-actieve mensen hebben dan actieve mensen die moeten zorgen voor de welvaart en de pensioenen van morgen. Dat baart me zorgen”, aldus de minister. “Het verschil tussen werken en niet werken moet groter.”
  • “De fiscale hervorming op het federale niveau is absoluut de allergrootste hefboom. Op het Vlaamse niveau is er de Vlaamse jobbonus, een incentive die wij uitkeren aan alle werknemers met een bruto loon tot 2.500 euro vorig jaar. Dit jaar vergroot die groep: iedereen met een bruto maandinkomen tot 2.950 euro krijgt 600 euro eenmalig geïnjecteerd op zijn loon. Dat zijn stimuli om mensen die werken extra te belonen.”

Politicus Bart Somers geeft verdere verduidelijking bij het plan “Na een jaar is maar 22,5 procent van de leefloners terug aan de slag. We mogen van die mensen vragen dat zij inspanningen doen om op de arbeidsmarkt een plaats te vinden. We vragen we aan de OCMW’s dat elke leefloner ingeschreven wordt bij de VDAB. Vandaag is dat maar 56 procent. En anderzijds moedigen we gemeenten aan om meer inspanningen te doen om die leefloners effectief aan het werk te krijgen.”

“Het vraagt een aanklampende aanpak van een lokaal bestuur om die mensen terug een plaats op de arbeidsmarkt te geven. Dat heeft ook te maken met arbeidsattitudes bijbrengen”, aldus de minister. “Maar we mogen van een OCMW ook vragen dat ze die inspanningen doet. Het moet altijd de ambitie blijven om alle 40.000 leefloners effectief te activeren, maar er is toch nog heel wat groeimarge.”

“Gemeenten kunnen meer inzetten op begeleiding van leefloners. Die doen dat soms samen met de VDAB, maar vaak ook op eigen kracht en met andere partners. Omdat de VDAB ook niet altijd alle instrumenten heeft om mensen te helpen bij kinderopvang, bij het zoeken naar een woning of bij hun verslavingsproblematiek.”

“Dan kan je leefloners heel duidelijk voor de keuze stellen”, aldus Somers. “Hier is een job, je kan daarin stappen. Stap je daar niet in, dan verlies je je leefloon. Het is gaan werken of geen leefloon voor sommige mensen. En die keuze moeten we scherper krijgen, omdat we van iedereen die ertoe in staat is mogen vragen om zijn of haar steentje bij te dragen aan de welvaart van onze samenleving.”

Vanuit Diaspoor willen we een kanttekening maken bij dit plan. Wij zien zeker ook veel positieve kansen aan her activatie van leefloners. Menig studies tonen immers aan dat het algemeen welzijn bevordert wordt als je actief deelneemt aan de maatschappij.

We hopen echter dat deze mensen ook goed zullen worden begeleid om voor hen een passende job te vinden. Als je mensen her activeert, moet het wel om duurzame tewerkstellingen gaan. Zo niet kunnen het pijnlijke ervaringen worden zowel voor de werknemers in kwestie als voor de bedrijven. Iedereen heeft immers  recht op Werken met Zin!

Bron Business AM

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates