Het Recht op déconnectie


Algemene principes

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 biedt een kader voor het recht op déconnectie.

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen zijn verplicht om afspraken te maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken. Ze moeten afspraken vastleggen rond  de modaliteiten om dit te bereiken. Dat gaat over het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moest uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

De wet zegt ook dat indien op niveau van de sector of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, de verplichting vervalt om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

Verschillende sectoren hebben ondertussen actie ondernomen met betrekking tot het recht op deconnectie.

Hieronder volgen de paritaire comités waarin reeds collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten:

 • PC 120
 • PC 133
 • PC 140.3
 • PC 214
 • PC 220
 • PC 222
 • PC 307
 • PC 310
 • PC 315.02
 • PC 320
 • PC 337
 • PC 341
 • Pc 127 & 327.01 (nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

Bronnen: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2022-11-10&caller=summary&numac=2022206360,Group S, REMY Camille - Legal Advisor, op 26 april 2023, Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S., 10 november 2022, https://werk.belgie.be/nl/nieuws/arbeidsdeal-publicatie-van-de-maatregelen, Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie », 25 november 2022, beschikbaar op www.werk.belgie.be

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates