Droom je van een eigen zaak? Dan geeft de Vlaamse Overheid je een mooi steunpakket.


1 De Jobbonus en jobbonusplus

De jobbonus plus is er voor loontrekkenden die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, en dus voorheen in aanmerking kwamen voor de gewone jobbonus, en beslissen om de stap naar voltijds ondernemerschap te zetten. Zij zullen twee keer een som van 600 euro ontvangen: de eerste keer wanneer ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep. In tegenstelling tot bij de jobbonus wordt hier geen rekening gehouden met loon- en prestatiegegevens van de startende zelfstandige; iedereen krijgt het volledige bedrag tweemaal toegekend.

Wie in aanmerking komt voor een jobbonus plus zal vanaf voorjaar 2023 een brief ontvangen met instructies om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Deze procedure is hetzelfde als bij de jobbonus. Naar schatting zo’n 12.000 Vlamingen zullen in aanmerking komen voor de jobbonus plus.

2 De uitbreiding transitiepremie naar niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

De transitiepremie is een ondersteunende premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten. Tot voor kort konden alleen werkzoekenden die een uitkering (werkloosheidsuitkering, leefloon of ziekte-uitkering) ontvingen een beroep doen op de transitiepremie.

Vanaf 1 december 2022 komen ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minimum zes maanden zijn ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende in aanmerking voor de transitiepremie. Een niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende die tussen de zes en twaalf maanden is ingeschreven bij de VDAB ontvangt een kwart van de oorspronkelijke premie. Wie langer dan twaalf maanden is ingeschreven krijgt de helft van de oorspronkelijke premie.

Deze uitbreiding komt boven op een eerdere uitbreiding van de transitiepremie die oorspronkelijk enkel gericht was naar uitkeringsgerechtigde werkzoekende 45-plussers. Sinds voorjaar 2021 kunnen alle Vlaamse uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, gebruik maken van de transitiepremie wanneer ze de stap naar het ondernemerschap zetten.

Om de transitiepremie te ontvangen moeten werkzoekenden eerst een prestarterstraject volgen en een realistisch en haalbaar ondernemersplan voorleggen. Zo verlaagt de premie niet alleen de drempel om een eigen zaak te starten maar stimuleert het werkzoekenden om de stap naar het ondernemerschap ook goed voorbereid te zetten.

Wil je jouw mogelijkheden onderzoeken?  Maak dan zeker ook gebruik van loopbaanbegeleiding. Met jouw begeleider ga je op zoek naar jouw ondernemerscompetenties, waarden, wensen en noden en nemen we het idee onder een realistische loep.

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates