Binnenkort geen outplacementaanbod meer bij Medische overmacht


Afschaffing aanbod outplacementbegeleiding

Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt wegens medische overmacht, heeft hij momenteel bepaalde verplichtingen, waaronder aan de werknemer outplacementbegeleiding aan te bieden. Deze verplichting van de werkgever wordt binnenkort afgeschaft en vervangen door nieuwe verplichtingen van de werkgever tegenover het Terug Naar Werk-fonds.

Het Terug Naar Werk-fonds zal opgericht worden binnen het RIZIV en zal onder meer als taak hebben om via gespecialiseerde begeleiding en coaching werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht, te helpen met het zoeken naar een nieuwe job. Daarnaast zouden ook (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers die nood hebben aan dergelijke begeleiding ook een beroep kunnen doen op dit fonds, op voorwaarde dat hun arbeidsongeschiktheid erkend werd door het RIZIV in de zin van de betreffende reglementering.

Verplichtingen voor de werkgever

Vanaf de inwerkingtreding zal de werkgever die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht:

  • een kennisgeving moeten versturen naar het terug Naar Werk-fonds, met volgende vermeldingen:
  • betreffende de werkgever: de naam van de werkgever, het identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het RSZ-inschrijvingsnummer, het bankrekeningnummer en de contactgegevens van de werkgever;
  • betreffende de werknemer: de naam, de voornaam en het identificatienummer van de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen wegens medische overmacht.
  • een bijdrage van 1.800 EUR moeten storten aan dit fonds.  

Sancties

Indien de werkgever de verplichtingen hierboven miskent, zal hij een sanctie van niveau 2 oplopen zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Dit betekent:

  • een administratieve geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR
  • of een strafrechtelijke geldboete van 400 EUR tot 4.000 EUR.

Dit bedrag wordt toegepast per werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en voor wie de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 30 december 2022, voorziet dat de datum van inwerkingtreding van de hierboven beschreven wijzigingen en van de modaliteiten wat betreft de diensten van het Terug Naar Werk-fonds, nog moeten vastgelegd worden bij koninklijk besluit.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, B.S. 30 december 2022, Group S, Agoria, Sotra.be

Ter herinnering: de arbeidsovereenkomst kan slechts beëindigd worden omwille van medische overmacht nadat de nieuwe procedure, in werking getreden op 28 november 2022, daarvoor gevolgd werd.  

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates