Eigen opzeg nu voor iedereen maximum 13 weken


EIGEN OPZEGGING: MAXIMAAL 13 WEKEN

Met de wet van 26 december 2013 werd voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. De opzeg mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Voor de eerste groep, de lagere bedienden bestond de duur van de opzeg uit de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013, vermeerderd met de nieuwe opzeggingstermijnen te rekenen vanaf 1 januari 2014, zonder dat die 13 weken mocht overschrijden. De hogere bedienden genoot een uitzondering zodra hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 32.254 euro bedroeg.

Omdat zij als ‘hogere’ bedienden werden aangemerkt, bedroeg hun opzeggingstermijn immers anderhalve maand per begonnen anciënniteitsperiode van vijf jaar, met een maximum van 4,5 maanden, en 6 maanden wanneer hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 64.508 euro bedroeg. Die overgangsbepalingen, waarop het Grondwettelijk Hof meermaals kritiek uitte, zijn nu opgeheven.

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates