Afwezigheden door psychische problemen stegen laatste drie jaar met 18,5%


Laten we eerst even de term bekijken. Langdurig absenteïsme betreft werknemers die langer dan een jaar ziek of door een privé-ongeval thuis zijn, middellang absenteïsme gaat over afwezigheid van het werk tussen een maand en een jaar wegens ziekte of privé-ongeval, en kort absenteïsme omvat werknemers die minder dan een maand ziek of door een privé-ongeval thuis zijn.

Partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex onderzocht de situatie van langdurig, middellang en kort absenteïsme in 2022. Uit het onderzoek van Securex blijkt dat de lange termijn trend van absenteïsmecijfers stijgend is.

Tussen 2019 en 2022 steeg het percentage afwezigheidsdagen door psychische problemen aanzienlijk, van 27,6% naar 32,7% dat is dus maar liefst met 18 %.

Uit eerdere onderzoek van Securex in samenwerking met de KUL werd eerder al een sterk risico op burn-out vastgesteld. Er bleek ook dat vooral jonge werknemers een hoger risico lopen, terwijl het risico op burn-out afneemt naarmate men ouder wordt. Psychische aandoeningen zoals burn-out leiden meestal tot lange afwezigheden.

Het algemene percentage werknemers die langer dan een jaar ziek zijn, stijgt wel met de leeftijd. Dit is grotendeels te wijten aan een groter fysiek risico, natuurlijke slijtage van het lichaam en medische problemen die vaker voorkomen op oudere leeftijd. Arbeiders hebben door de fysieke aard van hun werk ook een meer dan dubbel zo hoog ziektepercentage in vergelijking met bedienden.

Daarnaast betekent meer anciënniteit ook een hoger risico om langer dan een jaar uit te vallen door ziekte. Langer bij dezelfde werkgever werken is zelfs bepalender voor het risico dan de leeftijd van de werknemer.

Het is al langer geweten dat we dringend samen aan de slag moeten rond problematieken zoals emotionele werkbelasting, rolconflicten en werkintensiteit. Experten pleiten dan ook voor de bevordering van onder andere jobcrafting of zelfs veranderen van job[i]

Bron: Securex, interview met Elisabeth Van Steendam

[i] De cijfers van het onderzoek zijn gebaseerd op een steekproef van 24.801 werkgevers en 208.176 werknemers. De werknemers in de steekproef hebben een contract van minstens 30 dagen waarvan minimaal één dag in de bestudeerde periode.

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates