Terug-naar-werktraject ook voor arbeidsongeschikte zelfstandigen


Vanaf 2023 kunnen ook arbeidsongeschikte zelfstandigen een terug-naar-werktraject opstarten. De zelfstandige gaat dan samen met zijn ziekenfonds na hoe het werk kan worden hervat. Via deze weg wordt de zelfstandige beter ondersteund bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Wat houdt een terug-naar-werktraject tijdens arbeidsongeschiktheid in?

Via het terug-naar-werktraject begeleiden een terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts van je ziekenfonds jou samen bij de hervatting van een beroepsactiviteit.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het terug-naar-werktraject kan worden opgestart op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of op initiatief van de arbeidsongeschikte zelfstandige zelf.

Op basis van een vragenlijst, en eventueel na een medisch onderzoek, beoordeelt de adviserend arts de gezondheidstoestand van de arbeidsongeschikte zelfstandige. Vervolgens wordt samen met de terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds bekeken of en op welke manier de zelfstandige terug aan de slag kan gaan.

Als de gezondheid van de zelfstandige het toelaat, wordt een re-integratieplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt de zelfstandige dan verder begeleid en ondersteund bij de hervatting van zijn vroegere zelfstandige activiteit of de uitoefening van een andere beroepsactiviteit.

De regeling bevat ook een luik financiële responsabilisering: als de zelfstandige zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek of eerste contactmoment met de terug-naar-werkcoördinator, dan kan het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5% worden verminderd.

Wie kan een terug-naar-werktraject starten?

Je kan als zelfstandige in het terug-naar-werktraject stappen als:

  • je arbeidsongeschikt erkend bent en;
  • je gezondheid het toelaat om een beroepsactiviteit te hervatten.

Hoe verloopt een terug-naar-werktraject?

Het terug-naar-werktraject kan worden opgestart op initiatief van de adviserend arts van je ziekenfonds of op je eigen initiatief.

  • Gaat het initiatiefuit van de adviserend arts? Dan zal deze tien weken na de aanvang van je arbeidsongeschiktheid vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst, en eventueel na een medisch onderzoek, zal de adviserend arts nagaan of je in staat bent een traject te starten. Is dat het geval, zal hij je doorverwijzen naar een terug-naar-werkcoördinator voor een eerste afspraak.
  • Daarnaast kan je op eigeninitiatiefvia je ziekenfonds een afspraak vragen met de terug-naar-werkcoördinator. De terug-naar-werkcoördinator zal dan aan de adviserend arts toestemming vragen om het traject op te starten.

Als je gezondheid het toelaat, wordt vervolgens een re-integratieplan opgesteld. Op basis van dit plan word je dan verder begeleid en ondersteund bij de hervatting van je vroegere zelfstandige activiteit of de uitoefening van een andere beroepsactiviteit.

Wil je terug een activiteit uitoefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid en heb je geen ondersteuning nodig van een terug-naar-werkcoördinator? Dan kan je bij de adviserend arts van je ziekenfonds een toegelaten activiteit aanvragen.

Wat zijn je verplichtingen?

In de eerste plaats moet je op verzoek van de adviserend arts alle gegevens bezorgen die noodzakelijk zijn om je restcapaciteiten in te schatten. Daarnaast moet je aanwezig zijn op het medisch onderzoek dat de adviserend arts organiseert als hij dat nodig acht. Tot slot moet je aanwezig zijn op de eerste afspraak met de terug-naar-werkcoördinator.

Ben je zonder geldige rechtvaardiging afwezig op dit medisch onderzoek of de eerste afspraak? Dan kan het dagbedrag van je uitkeringen met 2,5% worden verminderd.

Wat zijn de gevolgen voor je sociale bijdragen?

Wanneer je terug aan de slag gaat als zelfstandige in het kader van een terug-naar-werktraject, ben je opnieuw sociale bijdragen verschuldigd.

BronRSVZ

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates