Het individueel opleidingsrecht, waar heb jij recht op?


Als gevolg van nieuwe wetgeving heeft u als werknemer in de privésector minimaal recht op een aantal dagen opleiding vanaf 2023. Dit recht is afhankelijk van de grootte van de onderneming waar u werkt en wat hierover afgesproken is in een collectieve arbeidsovereenkomst van de sector, waarbinnen u werkt.

Voor werknemers die in een bedrijf werken met minder dan 10 werknemers

Tenzij uw sectorale cao anders bepaald bent u uitgesloten van dit minimale opleidingsrecht. Deze werkgevers kunnen echter wel beslissen opleidingsdagen toe te kennen aan hun werknemers.

De wet belet de sectorale sociale partners niet om opleidingsinitiatieven te nemen voor deze categorie van werkgevers.

Voor werknemers die in een bedrijf werken met meer dan 10 werknemers en minder dan 20 werknemers

Hiervoor is er een recht op opleiding  en een opleidingskrediet van ten minste één dag. Dit betekent dat een werknemer die het hele jaar voltijds in dienst is, recht heeft op ten minste één dag opleiding per jaar. De werkgevers moeten elk jaar vóór 30 september het aantal opleidingsdagen vaststellen waarop de werknemers in dat jaar recht hebben.

Voor werknemers die in een bedrijf werken vanaf 20 werknemers

Vóór 31 maart 2023 moeten ondernemingen vanaf 20 werknemers ook een opleidingsplan opstellen voor hun werknemers. Dit moeten ze jaarlijks herhalen. Het recht voor deze werknemers bedraagt 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

Recht omschreven in een sectorale cao

Het is aan de sociale partners in het paritair comité, waaronder jouw job valt, om te bepalen wat het opleidingsrecht concreet inhoudt. Het paritair comité heeft tijd tot september 2023 om zulke cao op te stellen. De wijzigingen die de sociale partners kunnen aanbrengen zijn echter beperkt. Enerzijds kan de collectieve arbeidsovereenkomst het aantal opleidingsdagen niet verminderen tot minder dan 2 dagen maar wel vermeerderen.

Het recht voor een werknemer die niet onder een sectorale arbeidsovereenkomst valt en er in de onderneming geen individuele opleidingsrekening wordt voorzien?

In dit geval heeft de voltijdse werknemer in de onderneming waar hij tewerkgesteld is, vanaf 1 januari 2023 recht op ten minste 4 opleidingsdagen per jaar en op ten minste 5 opleidingsdagen per jaar vanaf 1 januari 2024.

Belangrijkste om te onthouden over dit recht

·         De wet heeft betrekking op zowel formele als informele opleidingen (die rechtstreeks verband houden met het werk). De opleiding kan eveneens betrekking hebben op materies inzake het welzijnsbeleid zoals bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk.

·    Het is een recht en geen verplichting voor jou als werknemer. Na vijf jaar vervallen het aantal dagen die u nog niet hebt opgenomen of ingevuld.

·    Op hoeveel opleidingsdagen u werkelijk recht hebt, hangt af van in welke mate u voltijds hebt gewerkt in het jaar en waanneer u in dienst ingetreden bent.

·    Het is de werkgever die u over dit recht moet informeren. Hij zal moeten aangeven over hoeveel dagen opleiding u beschikt. Hij kan u ook recht geven op méér dagen opleiding dan minimaal voorzien is door dit wettelijke recht. In samenspraak met uw leidinggevenden kan u dan bepalen om dit recht concreet in te vullen.

·    Het soort opleiding wordt breed gedefinieerd. Het kan zowel om een interne of externe opleiding gaan. In een klaslokaal of door een collega op de werkvloer. Zelfstudie, enz. 

·    De opleidingen kunnen zowel tijdens als buiten de werkuren gevolgd worden. Volgt u een opleiding die buiten de werkuren wordt gegeven? Dan heeft u recht op het gewone loon voor die uren, maar niet op overloon.

·    De werkgever moet overigens jaarlijks een opleidingsplan opstellen voor het geheel van zijn onderneming. De werknemersvertegenwoordigers, die eventueel in uw onderneming aanwezig zijn, worden geconsulteerd over dit plan.

Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom.― Aristoteles Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.  

Bronnen en meer informatie: 

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates