De Pensioenkloof


Volgend op de blog over de loonkloof ging ik op zoek naar de cijfers die meer informatie tonen over wat dat verschil tot gevolgen heeft op het pensioen. Ik vond cijfers uit 2021, en deze tonen duidelijke verschillen aan in de pensioenen tussen mannen en vrouwen. 

De pensioenkloof toont hoeveel lager of hoger het gemiddeld pensioen van een vrouw is in vergelijking met dat van een man. Deze pensioenkloof wordt berekend door het verschil te nemen tussen het gemiddeld pensioen van de man en dat van de vrouw, en dit af te zetten ten opzichte van het gemiddeld pensioen van de man. 

Bijna 60% van de recent rustgepensioneerden is man, iets meer dan 40% is vrouw

In 2021 ontvingen 113.121 mensen voor het eerst hun rustpensioen. Deze groep van recent rustgepensioneerden bestaat voor 57% uit mannen en voor 43% uit vrouwen.  

Wettelijk rustpensioen van vrouwen is gemiddeld 20% lager dan dat van mannen 

Het gemiddeld wettelijk rustpensioen van de recent rustgepensioneerde vrouwen bedraagt 1.586 euro en dat van de mannen 1.989 euro. De gender pensioenkloof bedraagt dus 403 euro, dan wel 20%. Bij de recent gepensioneerden ligt het wettelijk rustpensioen van de vrouw dus gemiddeld 20% lager dan dat van de man.  

Mannen hebben vaker toegang tot een aanvullend pensioen dan vrouwen 

Ook niet alle recent rustgepensioneerden bouwden tijdens hun loopbaan een aanvullend pensioen op. De participatiegraad verschilt voor mannen en vrouwen. Slechts 45% van de recent rustgepensioneerde vrouwen ontving een aanvullend pensioen, terwijl de participatiegraad bij mannen oploopt tot 63%. Vrouwen kunnen dus bij pensionering minder vaak dan mannen beroep doen op een extra aanvullend pensioen. Het verschil bedraagt 18%. 

Het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen is 50% lager dan dat van mannen  

Mannen hebben dus vaker dan vrouwen toegang tot een aanvullend pensioen. Zijn er naast deze verschillen in de toegang, ook verschillen in de hoogte van het aanvullend pensioen?

Mannen ontvangen gemiddeld een aanvullend pensioen van 83.762 euro tegenover 41.546 euro bij vrouwen. Het verschil bedraagt 42.215 euro, dat is een pensioenkloof van 50%. Niet alleen ontvangen vrouwen dus minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen, maar ook het gemiddeld ontvangen bedrag ligt een stuk lager.  

Bij het mediane aanvullende pensioenbedrag zien we dat het procentuele verschil tussen mannen en vrouwen nog groter is, namelijk 67%. De helft van de mannen ontvangt een aanvullend pensioen van maximum 13.851 euro terwijl de helft van de vrouwen 4.521 euro of minder ontvangt.  

De pensioenkloof totaal pensioen

De totale pensioenkloof toont hoeveel lager of hoger het gemiddeld totale pensioen van een vrouw is in vergelijking met dat van een man. De kloof wordt berekend door het verschil te nemen tussen het gemiddeld totale pensioen van de man en dat van de vrouw (kloof in euro), en dit af te zetten ten opzichte van het totale pensioen van de man (kloof in %). 

Vrouwen krijgen maandelijks gemiddeld 488 euro minder pensioen dan mannen 

Mannen ontvangen gemiddeld een totaal pensioen van 2.121 euro per maand tegenover 1.633 euro per maand voor vrouwen. Het verschil bedraagt 488 euro. Het totale pensioen van recent rustgepensioneerde vrouwen is dus gemiddeld 23% lager dan dat van recent rustgepensioneerde mannen. 

Zelf meer interesse naar jouw pensioen. Deze kan je raadplegen op Mypension.be


Meer informatie over de statistieken:


Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates