Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven nieuwe voorwaarden


Een aantal maatregelen die betrekking hebben op het recht op uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven treden in werking op 01.02.2023. Die maatregelen hebben betrekking op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01.02.2023.

Afschaffing van de anciënniteitstoeslag bij tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de autonome overheidsbedrijven

Het verhoogde bedrag dat is gekoppeld aan de anciënniteit van minstens 5 jaar bij de werkgever dat was toegekend aan de werknemers in voltijds of halftijds tijdskrediet en aan de werknemers van de autonome overheidsbedrijven in voltijds of halftijds tijdskrediet wordt afgeschaft.

​Afschaffing van de supplementen 50-plussers in het kader van thematische verloven

 Het verhoogde bedrag toegekend aan 50-plussers die een halftijdse, 1/5 of 1/10 loopbaanonderbreking nemen in het kader van een thematisch verlof wordt in alle sectoren afgeschaft.

Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' gaat de leeftijd van het kind van 8 jaar naar 5 jaar. De werknemer kan dat verlof (bij zijn werkgever) dus krijgen als het kind nog geen 8 jaar is, maar kan enkel uitkeringen krijgen als het kind nog geen 5 jaar is.

De leeftijd van 8 jaar blijft behouden voor halftijds of 1/5 tijdskrediet zowel voor het recht op verlof (bij zijn werkgever) als voor het recht op uitkeringen.

Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Het recht op uitkeringen wordt verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden voor het tijdskrediet 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5).

De werknemer kan dus 51 maanden verlof (bij zijn werkgever) krijgen voor het motief 'zorgen voor zijn kind' maar kan maar tijdens 48 maanden uitkeringen krijgen.

De maximumperiode van recht en uitkeringen blijft 51 maanden voor de andere zorgmotieven en 36 maanden voor het motief opleiding.

Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet vanaf 01.06.2023

De anciënniteitsvoorwaarde gaat van 24 maanden naar 36 maanden om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5 tijdskrediet).

De werknemer kan dus al recht op verlof (bij zijn werkgever) krijgen vanaf 24 maanden anciënniteit, maar zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit.

Bron: RVA

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates