Positief nieuws. Er is sinds kort een gewaarborgd loon in geval van progressieve werkhervatting


Vanaf aanstaande maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022 aangaande het gewaarborgd loon in geval van progressieve werkhervatting in werking getreden.

Hierbij werden de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting gewijzigd.

Voor 28 november 2022 had een werknemer die progressief tewerkgesteld werd en opnieuw volledig arbeidsongeschikt werd door een ziekte of ongeval, geen recht op gewaarborgd loon. De werknemer was onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds.

Sinds 28 november 2022 is de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een progressieve werkhervatting beperkt tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de progressieve werkhervatting.

Na deze periode van 20 weken zijn de normale regels inzake gewaarborgd loon opnieuw van toepassing, maar wel enkel voor de uren van de toegelaten activiteit. Het gewaarborgd loon wordt aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds.

De neutralisatie is zowel van toepassing wanneer de medewerker het werk hervat bij zijn oorspronkelijke werkgever, als wanneer hij het werk hervat bij een andere werkgever.

Opgelet, de aangepaste regeling geldt ook voor werknemers die op 28 november 2022 al 20 weken progressief werken en daarna ziek vallen.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.

Bron: HDI Soc Secretariaat

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates