Nieuwe schorsingsgronden ontslag bij opzeg door werkgever!


De opzeggingstermijn bij ontslag door de werkgever wordt in een aantal door de wet bepaalde gevallen geschorst. De opzeggingstermijn neemt dan ofwel geen aanvang ofwel loopt deze niet verder. Dit speelt enkel bij een opzegging door de werkgever en dus niet bij een opzeg gegeven door de werknemer.

De opzeggingstermijn wordt al geschorst in de volgende situaties:

·         ziekte of ongeval;

·         jaarlijkse vakantie;

·         moederschapsrust;

·         werkverwijdering van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;

·         voorlopige hechtenis;

·         volledige beroepsloopbaanonderbreking of volledige schorsing in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof;

·         economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer;

·         inhaalrustdagen naar aanleiding van presteren van overuren.

Binnenkort schorst ook geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof de opzeggingstermijn wanneer de opzegging gegeven werd door de werkgever.

Bron:

Wetsontwerp van 29 september 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (DOC 55 2808/009).

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates