Transitietrajecten na ontslag


Eén van de doelstellingen van de arbeidsdeal is het opkrikken van de tewerkstellingsgraad. Met transitietrajecten wenst men onder meer ontslagen werknemers sneller te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Indien een werknemer ontslagen wordt door de werkgever met het presteren van een opzeggingstermijn kan de werkgever aan de werknemer een transitietraject aanbieden of kan de werknemer aan de werkgever vragen om een transitietraject aangeboden te krijgen.

Tijdens een transitietraject wordt de werknemer tijdens de opzeggingstermijn ter beschikking gesteld aan een andere werkgever-gebruiker. 

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling worden vermeld in een overeenkomst tussen de werkgever, de werknemer, de werkgever-gebruiker en een uitzendbureau of de gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. 

Tijdens de terbeschikkingstelling betaalt de werkgever, bij wie de werknemer is opgezegd, het loon uit.  Ook indien het loon voor de functie bij de werkgever-gebruiker lager is dan het lopend loon van de werknemer tijdens de opzeggingstermijn, moet de werkgever het lopend loon uitbetalen.

De werkgever-gebruiker moet een gedeelte van het loon wel compenseren door een betaling aan de originele werkgever.

Zowel werkgever-gebruiker en werknemer kunnen het transitietraject vervroegd beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan elkaar met inachtneming van de opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit berekend vanaf het begin van het transitietraject.

Indien de werkgever-gebruiker vervroegd een einde stelt aan het transitietraject door middel van een opzeggingstermijn, kan de werknemer als tegenopzegging met onmiddellijke ingang een einde maken aan het transitietraject.

Nadat het transitietraject doorlopen is, is de werkgever-gebruiker verplicht de werknemer in dienst nemen en dat met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Indien dit niet gebeurt, moet de werkgever-gebruiker aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de helft van de termijn van het transitietraject.

Indien de werknemer na de terbeschikkingstelling door de werkgever-gebruiker in dienst komt met een arbeidsovereenkomst, behoudt de werknemer de opgebouwde anciënniteit tijdens de vorige overeenkomsten, in het kader van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, met inbegrip van thematische verloven.

Bron: Wetsontwerp van 7 juli 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (DOC 55 2810/001).  

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates