De arbeidsmarkt is hersteld en de jobmobiliteit is terugIn de eerste jaarhelft van 2021 werden er bijna een kwart meer (+22,7 %) arbeidscontracten van onbepaalde duur beëindigd dan in 2020 waar zoals we weten de arbeidsmobiliteit op een zeer laag pitje stond. Werknemers hadden in 2020 duidelijk schrik om hun job op te zeggen en bedrijven waren zeer terughoudend om nieuwe medewerkers aan te werven. De ontslagen gaan niet zozeer om ontslagen door de werkgever (19 %), maar het zijn vooral werknemers die hun job zelf opzeggen of in onderling akkoord vertrekken (65 %) en de overige 15,9 % vertrokken om andere redenen waaronder natuurlijk ook het pensioen blijkt uit analyses van Acerta 1. Deze evolutie is zelfs een stijging tegenover 2019, dus voor Corona. 

Het onderzoek toont ook aan dat er geen massale ontslaggolf heeft plaatsgevonden door Corona. Dat komt wellicht deels omdat de steunmaatregelen naar de bedrijven toe nog even aanhouden en men zo de kans geeft aan bedrijven om een afwachtende houding aan te nemen.  
Hoe dan ook werknemers hebben terug het vertrouwen om op de arbeidsmarkt een volwaardige job te vinden en dat is natuurlijk super positief. 

Er werden tussen januari en juni 2021 ook maar liefst 11,8 % meer nieuwe arbeidscontracten afgesloten. De bedrijven zullen dus hard moeten nadenken over een herziening van het aanwervings-en retentie beleid als ze duurzame arbeidsrelaties tot stand willen brengen. Werknemers zijn bovendien bewuster gaan nadenken over hun job en werkgever. Bedrijven zullen hier noodzakelijk rekening mee moeten houden willen ze nieuwe mensen aantrekken. Er zal meer flexibiliteit worden gevraagd qua werkuren, thuiswerk. De krapte zal er ook voor gaan zorgen dat mensen eisen gaan stellen en zaken gaan eisen zoals open communicatie, opleidingsmogelijkheden en een flexibel verloningsbeleid. 

1 De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.


Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates