De fases tijdens verandering

We leven al een hele tijd in wat men noemt de VUCA wereld.
VUCA world staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Corona heeft het begrip alleen maar uitvergroot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vele telewerken of het ontstaan van nieuwe producten en diensten of no ge implementatie van totaal andere werkwijzen op de vloer.  

Kenmerkend voor de VUCA wereld zijn onderstaande begrippen 

Volatiliteit

Als iets volatiel is, betekent dat dat het vluchtig en beweeglijk is. Een volatiele wereld houdt dus in dat problemen onverwachts en onstabiel zijn. De beste manier om met volatiliteit om te gaan, is het creëren van speling en een goede voorbereiding.

Onzekerheid

Onzekerheid heeft alles te maken met de kennis die we hebben van een situatie. Als iets onzeker is, hebben we te weinig kennis om te voorspellen wat de impact van onze acties zullen zijn. Het kan zelfs zijn dat er helemaal niets veranderd, dat weten we simpelweg niet. 

De beste aanpak in een onzekere wereld is het verzamelen, interpreteren en delen van (nieuwe) informatie. Zoek daarom verder dan de bestaande kennisstromen, en probeer de verzamelde informatie eens vanuit een nieuwe hoek te bekijken.

Complexiteit

In een complexe situatie lijkt het erop dat je veel kennis hebt van een situatie, maar door het volume en de onderlinge verbanden van de informatie is het lastig om in te zien wat je nog niet weet. Over het algemeen kun je de uitkomsten van je acties bepalen, maar tegelijkertijd kunnen er onverwachte consequenties ontstaan door diezelfde acties.

De meest voor de hand liggende oplossing om in te spelen op een complexe wereld is door de situatie voor jezelf toch te vereenvoudigen. Dit kun je doen door een structuur te hanteren die een weerspiegeling is van de complexe situatie die zich voordoet.

Ambiguïteit


Een ambigue situatie is een situatie waarin de minste informatie bekend is, zowel in termen van de situatie als in termen van de uitkomst van je acties. Er kan zelfs twijfel bestaan over de oorzaak en gevolg relaties in deze situatie.

De beste manier om op een ambigue situatie in te spelen is door te experimenteren. Dit is de enige manier om in korte tijd kennis op te doen over de oorzaak-gevolg relaties die in deze situatie spelen.

De veranderprocessen 

Experimenteren klinkt misschien leuk (en dat kan het ook zeker zijn!), maar bij veel bedrijven vereist het een flinke verschuiving in de structuur, mindset en in de cultuur. Bedrijven moeten risico’s durven nemen, precies op het moment dat er enorm weinig kennis voorhanden is. De werknemers moeten dus mee in de verandering. 

Veranderprocessen zorgen vaak voor veel kopzorgen en dat zowel bij de werkgever als bij de  werknemers. Vandaar delen we hieronder graag wat mee over de fases van veranderprocessen. 

De fases van veranderprocessen 

1 Urgentie

 Mensen komen vaak pas echt in beweging komen als het moet. De noodzaak kan verschillende 
 vormen hebben, namelijk: het moet want ik kan niet anders, maar ook, het moet want ik wil niet 
 anders.  
   
 2 Loslaten 

Pas zodra men ervan doordrongen is dat er geen ontkomen meer aan is, dat er werkelijk iets
gaat veranderen, komt men terecht in de fase ‘loslaten’. Daar krijgen men zicht op wat er verloren dreigt te raken, waar men afscheid van zal moeten nemen. Dat kan gaan over concrete zaken zoals een oud systeem, de oude werkplek of collega’s. Het kan ook gaan over de organisatiewaarden, de gekende bedrijfscultuur, de oude samenwerkingsvormen of diensten.

3 Niet-weten

In deze fase is de oude situatie er niet meer en de nieuwe situatie is nog niet aangebroken.
Men ervaart hier het niemandsland. Hier zijn nog geen nieuwe routines, er is ook vaak externe
navigatie nodig en het lijkt soms of men meest basale vaardigheden kwijt is. Hier ontstaat vaak onzekerheid, paniek, onrust en stress.

4 Creatie

Dat is de fase waarin er wordt geëxperimenteerd, uitgetest en aanpassingen soms nog nodig zijn.
In deze fase zit veel hoop en positieve energie. Men exploreert de mogelijkheden en dat geeft opnieuw zin. 
 
5 Nieuw Begin

De fase van het ‘nieuwe begin’, is de fase waarin het gevoel gaat ontstaan van de nieuwe identiteit: zo voelt het, zo ruikt het, zo klinkt het weer vertrouwd. Er ontstaan nieuwe routines en men ervaart trots.1

Conclusie 

Denk dus niet te snel dat verandering die op je afkomt voor jou niet zal werken of aanslaan. Het duurt gewoon vaak een poos eer alle fasen zijn doorlopen. Ieder individu doorloopt de verschillende fases trouwens ook op een eigen tempo.

Zitten er voor jou veranderingen in het verschiet, of  doorloop je op dit moment deze fases?              Weet dat je er zeker niet alleen voor hoeft te staan!

1(Bron: Plan B, 2012 ©)

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates