Zelfzorg


 Zelfzorg = de focus leggen op de zaken waar jij invloed op hebt 

Je druk maken over dingen waar jij geen invloed op hebt, kan veel stress veroorzaken. Om stress en angst te verminderen zouden we ons daarom, volgens Stephen Covey, focussen op datgene waar we wél wat aan kunnen doen. 

Covey illustreert deze overtuiging met een kleine en een grote cirkel. De grootste cirkel is de 'cirkel van betrokkenheid'. Deze cirkel omvat alle dingen waar je je druk over maakt. Daarbinnen zit de kleinere cirkel: de 'cirkel van invloed'. Dit zijn de dingen waar jij als individu daadwerkelijk iets aan kan doen. 

De ‘cirkel van invloed’ en ‘de cirkel van betrokkenheid’ zijn afkomstig uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Het helpt mensen om te bepalen waar hun verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens kun ze binnen dat domein invloed uitoefenen. 

Een coronavoorbeeld: het besluit dat we niet meer op restaurant mogen ligt buiten jouw cirkel van invloed. Je mondmasker dragen en je handen regelmatig wassen en desinfecteren ligt dan weer binnen jouw cirkel van invloed. 

Alles waar jij mee bezig bent valt binnen jouw Cirkel van Betrokkenheid. Zoals promotie op je werk, oorlogen verderop in de wereld, corona, de gezondheid van de mensen om je heen, enzovoorts. Alles waar jij tijd en aandacht aan schenkt zitten in je Cirkel van Betrokkenheid. Vanzelfsprekend zitten er dus ook dingen in deze cirkel die je graag zou willen aanpakken, maar waar je geen invloed op hebt. 

In jouw Cirkel van Invloed bevindt zich alles waar je wel invloed op uit kunt oefenen. De randvoorwaarde is wel dat iets pas in je cirkel van invloed kan bevinden als het ook in je cirkel van betrokkenheid zit. Je kunt geen invloed uitoefenen op iets waar je niet bij betrokken bent. Als je echter de meeste tijd besteed aan de cirkel van invloed richt je eigen gedrag vooral op zaken waar je invloed op kunt uitoefenen.

Wil jij meer invloed ontwikkelen op jouw leven? 


Voor veel mensen klinkt dat erg interessant, zij willen graag hun leven sturen en meer invloed hebben op hoe de dingen gaan. Maar dit is niet altijd makkelijk. Soms ben je zelf het grootste obstakel, en wel om de volgende reden; we zijn maar wat snel geneigd om onze verantwoordelijkheid af te schuiven. Ik geef je hierbij drie gekende voorbeelden. 

Genetische determinisme: Hoe je bent bepaal je zelf niet, dat zit in je DNA. 

Psychologische determinisme: Hoe je bent opgevoed bepaald wie je bent. 

Omgevingsdeterminisme: Iemand of iets in jouw omgeving is verantwoordelijk voor wie je bent. 

In bovengenoemde gevallen ligt de verantwoording bij iets of iemand anders. Covey is het daar echter niet mee eens. Natuurlijk bestaan er sociale en andere omstandigheden die invloed zullen hebben op wie je bent, maar het positieve nieuws is dat je veel meer zelf in de hand hebt dan dat je weet. Om jouw cirkel van invloed te laten groeien is het belangrijk om te beseffen dat jij hierbij een actieve rol kan spelen. Enkel door actie kan je immers veranderingen teweegbrengen. 

Maar hoe doe je dat nu die invloed uitoefenen? Er zijn drie wegen mogelijk: 


Directe invloed. Je kunt directe invloed het beste uitoefenen op problemen van je eigen gedrag. Dit kun je immers zelf veranderen. Je eigen gedrag ligt binnen je cirkel van invloed.

Indirecte invloed. Deze manier van invloed kun je gebruiken om te trachten het gedrag van anderen te veranderen. Dit is echter niet zo evident. Het vergt meestal wat energie, doorzettingsvermogen en tijd. Aan de basis van deze invloed ligt dat je gezonde relaties met anderen moet hebben. Alleen dan kun je op een integere, eerlijke manier mensen beïnvloeden.

Geen invloed. Tot slot zullen er altijd problemen zijn waar je geen enkele invloed op uit kunt oefenen. Denk aan zaken uit het verleden en allerhande omgevingsfactoren. Je moet leren deze zaken los te laten, er mee leren leven, accepteren dat het zo is. 

Wil je een probleem oplossen moet je dus eerst nagaan welke invloed je kan toepassen. Pas als je dat weet, ben je in staat te beslissen of je er wel of niet iets aan kan veranderen. 
Als je daarentegen afwacht, krimpt jouw cirkel van invloed. Afwachtende personen richten zich immers op hun omgeving, ze nemen niet zelf de verantwoordelijkheid. Dit type mensen is dus meer bezig in hun Cirkel van Betrokkenheid. Door je te richten op factoren uit je omgeving creëer je negatieve energie. Klagen en mopperen lijken de enige opties, maar hierdoor komt helaas geen verandering op gang. Bovendien verwaarloos je de dingen in je Cirkel van Invloed waar je wel invloed op hebt omdat je er geen of niet voldoende aandacht aan besteed. Deze personen, die we ook wel reactieven noemen geloven dat eerst de wereld om hen heen moet veranderen, voordat zij zelf kunnen veranderen. Dit is verkeerd gedacht. Verandering begint bij jezelf. 


                              

Hoe weet je nu hoe jij op het ogenblik met deze cirkels omgaat? 

Teken een grote cirkel en noteer hierin al jouw energievreters, dingen die veel van jouw vergen, je ergeren, je boos maken. Teken daarna twee nieuwe cirkels, een grote met daarin een kleinere. 

Kijk nu naar de dingen die je in de eerste cirkel hebt eerder genoteerd. Op welke van die dingen kun je invloed uitoefenen? Schrijf deze nu op in je cirkel van invloed. Alles wat overblijft hoort thuis in je cirkel van betrokkenheid. 

Hoe zien je cirkels eruit? Is er veel in je cirkel van betrokkenheid waar je liever afstand van neemt? Besteed je genoeg tijd aan de zaken in je cirkel van invloed? Eens je dit alles in kaart hebt gebracht kan je aan de slag en bewuste actie ondernemen.

Ik wens je een verhelderende kijk toe en veel positieve energie! Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates