Pesten op het werk: wat kan je eraan doen?


Pesten op het werk: vaak wordt er lacherig mee omgegaan, maar het is effectief een probleem. Dat pesten kan verschillende vormen aannemen en is niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Hoe herken je pesterijen op het werk? 

Pesten op het werk is vaak onregelmatig en is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het kan gaan van ongepaste opmerkingen, roddelen, kleineren, frequent bekritiseren, het negeren en uitsluiten van een collega tot fysiek geweld.

Wat doe je als je gepest wordt op het werk? 

Worden jij of één van je collega's gepest op het werk? Aarzel dan niet om actie te ondernemen: spreek je leidinggevende aan, stap naar de personeelsdienst en spreek de pester of pesters aan. Vraag hen waarom ze bepaalde zaken doen, zonder hen meteen te beschuldigen. Stel het gedrag in vraag en accepteer dit niet zomaar. Indien de situatie onhoudbaar wordt, kan je ontslag nemen.


Op zoek naar een nieuwe job? Vind de perfecte job dankzij onze persoonlijke loopbaanbegeleiding

Ontslagbescherming 


Ervaar je pesterijen op het werk? Dan ben je beschermd wanneer je ontslag zou nemen. Volgens de Vlaamse wetgeving omvat de ontslagbescherming onderstaande.

"Er werden een aantal beschermingsmechanismen ingesteld opdat de werknemers die menen het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hun toestand ter sprake durven brengen zonder represailles te moeten vrezen voor hun beroepsloopbaan:
  • de werkgever mag de arbeidsrelatie niet beëindigen noch de arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen;
  • de werkgever mag deze handelingen niet stellen tijdens de 12 maanden die volgen op het indienen van de klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of na de instelling van de rechtsvordering, en dit tot drie maanden nadat de uitspraak definitief is geworden;
  • indien de werkgever desondanks binnen voornoemde termijn de arbeidsrelatie beëindigt of de arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigt, moeten de redenen van de beslissing van de werkgever vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring." 

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates