Slechte cijfers maar liefst 1 op de 4 hervalt na burn-out


We hadden er  het al eerder over in deze blog. België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op de drie is de oorzaak mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out. Opmerkelijk is dat de helft van degenen die een burn-out doormaakten, bang is om te hervallen. En niet zonder reden: één op vier die terug aan de slag gaan, heeft ook effectief een terugval.

 Antwerp Management School, nam het probleem onder de loep en ontwikkelde in samenwerking met Mensura en de VESB een nieuwe methodiek voor leidinggevenden om terugval na burn-out te minimaliseren. De Re-Set methodiek speelt in op de 3 klassieke fouten die bedrijven maken bij re-integratie na burnout.

1. Rolverdeling binnen re-integratiebeleid stimuleert ik-vs-zij gevoel

Volgens het onderzoek zou meer dan 50% van de werknemers de re-integratie anders aangepakt hebben. Het afstemmen tussen werkgever en werknemer en het in stand houden van een dialoog is dus van groot belang voor het herstelproces. In de praktijk komt de leidinggevende of HR-persoon in die dialoog echter vaak recht tegenover de werknemer te staan. Dit vergroot de kans op het zogenaamde ‘ik versus zij’-gevoel. 

2. Gebrek aan kennis leidt tot stigmatisering en culpabilisering

Uit het onderzoek blijkt ook dat de werkhervatting nog te vaak gepaard gaat met stuntelige communicatie of - nog erger - stigmatisering van de herstelde werknemer. Oorzaak? Een gebrek aan policy: 80% van de organisaties heeft nog geen werkhervattingsbeleid uitgebouwd. Te weinig kennis en vaardigheden binnen de organisatie. 

3. Men focust op reductie van taakeisen, groeiperspectief wordt over het hoofd gezien. Als er al een burn-outbeleid is, zetten organisaties momenteel meestal in op het reduceren van taakeisen zoals de werklast of de moeilijkheidsgraad. 

Succesvolle re-integratie na burn-out is voor velen nog onbekend (en onbemind) terrein. Er valt nochtans veel te winnen op het vlak van werkhervatting - zowel voor werknemer als voor werkgever. 

Over het onderzoek:

Deze tips kaderen binnen het onderzoeksproject van Eva Geluk “Re-integratie na burn-out: hefbomen en succesfactoren voor een geslaagde werkhervatting”, 

Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates