Cookiebeleid Diaspoor

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website, bijvoorbeeld door te onthouden welke items u in uw winkelmandje heeft geplaatst.


Waarom gebruiken wij cookies?

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden .

Externe cookies
We gebruiken cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt en hoe lang u op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten.


Hoe deactiveer ik cookies?

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst - al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.


Als u cookies in uw browser wilt verwijderen, kunt u deze handleiding volgen.
PRIVACYVERKLARING


DIASPOOR hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom DIASPOOR persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DIASPOOR verwerkt. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. DIASPOOR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in voege vanaf 25/05/2018).


Wat betekent dit precies?

1) We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

2) De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3) We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als DIASPOOR persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft.

4) We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5) We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten.

6) We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt.

7) DIASPOOR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:


DIASPOOR

Leopoldstraat 8

Boom 2850

sandra.bonny@diaspoor.be

GSM: +32 (0)476 88 05 37

TEL: +32 (0)3 256 30 24

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  1. Om u te informeren over de diensten van DIASPOOR
  2. Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van DIASPOOR
  3. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en andere interessante informatie
  4. Bijhouden van het aantal vragen om informatie (statistieken)


Gegevens verzameld via het contactformulier op deze website dienen enkel voor intern gebruik en worden niet aan derden gegeven.

Informatie van bezoekers, waaronder het IP-adres en vrij beschikbare systeeminformatie uitgereikt door de webbrowser, wordt mogelijk bewaard. Deze volledig anonieme gegevens dienen exclusief voor statistische doeleinden en verbetering van de inhoud van onze site, en worden nooit gebruikt ter identificatie van gebruikers door ons of door derden.

Voor de bovenstaande  doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, instelling/organisatie/dienst/bedrijf/vakgroep, type onderzoek, hobby’s in hoeverre dat dit nuttig is voor de werking van DIASPOOR.


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

  • Verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Verzorging van de internetomgeving

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.


Bewaartermijn

DIASPOOR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. DIASPOOR verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor maximum 5 jaar na laatste gebruik.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op.  Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u hierover contact met ons opnemen.


Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. De meest recente wijziging gebeurde op 17/10/2020.


Disclaimer

Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer:

1) Eigenaar: eigenaar van de website
2) Gebruik: alle denkbare handelingen
3) Gebruiker: u, bezoeker van deze website
4) Content: alle in de website aanwezige inhoud
5) Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
6) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde
7) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
8) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
9) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.